Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 – 18+. De laatste jaren wordt Rots en Water ook ingezet bij vluchtelingenwerk.

Doelstelling
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Breed pedagogisch perspectief
Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en antipest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Psychofysieke methodiek
Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.
We oefenen door Spel, Sport, beweging, Houding, Communiceren, Uitstraling, Ademhaling, samen werken maar vooral samen veel plezier maken onder leding van een gecertificeerde Rots & Water Trainer.
Door deze training leert je kind:

* Beter voor zichzelf opkomen * Grenzen durven stellen * Krijgt meer zelfvertrouwen
*  Sociale vaardigheden * Focus en Concentratie * |Omgaan met pestgedrag
* Fysieke en Mentale kracht  *  Staat steviger in zijn/haar schoenen

De Training:    8-wekelijkse lessen van een uur, een kleine groep
Locatie:  Conscius Sport, Beekgraaf 58 te Nistelrode
Trainer:  Walter van Well ( gecertificeerd Rots & Water trainer)

Conscius Sports biedt deze cursus aan voor slechts € 89,- (normale prijs € 139,-). De cursus start op vrijdag 23 februari.

De Training:  8-wekelijkse lessen van een uur, een kleine groep;
Locatie:  Conscius Sports;
Trainer: Walter van Well, gecertificeerd Rots & Water trainer.

Voor meer informatie mail naar info@consciussports.nl.