Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C en is gericht op kinderen vanaf 4 jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstappen naar het complete Zwem-ABC. Een kind met het Zwem-ABC op zak doet met veel plezier mee aan alle mogelijke activiteiten in en om het water en (her)kent de gevaren.

Watervrij maken
Bij Conscius Sport wordt bij de start van het Zwem-ABC veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is namelijk een belangrijke periode in de ontwikkeling van het kind en wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren in deze periode drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.
Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen
images (3)Bij het Zwem-ABC leren kinderen na de watervrij periode vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan.
Bij het Zwem-ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.

Zwemveilig
Wie alle drie diploma’s (A, B en C) bezit krijgt het predicaat Zwemveilig. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden die iedereen tegenwoordig nodig heeft. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor kinderen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen van het kind in het water onder alle omstandigheden.
In de week van 4 april starten we weer met een nieuwe periode.
Direct starten is mogelijk. Inschrijven kan via de site of aan de balie bij Conscius Sports.

De watergewenningslessen zijn op woensdag of zaterdagmiddag.
Deze zijn 1x per week 30 minuten. Voor extra info vraag ernaar aan onze balie.