Een belangrijk onderdeel van Watergewenning en de ABC zwemles is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen worden ouders geïnformeerd over het zwemlestraject en tussendoor volgt een mondelinge voortgang-bespreking. Na een evaluatie over afgelopen seizoen gaven meerdere ouders aan toch wat meer betrokken te willen zijn bij de voortgang tijdens de lessen.

Vanaf dit seizoen krijgen de kinderen bij aanvang van het zwemlestraject een persoonlijk zwemboekje.
In dit zwemboekje wordt de voortgang van het kind bijgehouden zodat de ouders en het kind kunnen zien wat de resultaten zijn. Het boekje is ook een leuk naslagwerk en na het afsluiten van het ABC-traject krijgen de kinderen enkele leuke extra’s.

Gezocht: Voor ondersteuning bij de lessen/examens in Veghel zijn we nog op zoek naar zwemouders. Zou je het leuk vinden om ons eens te helpen terwijl je kind leert zwemmen, geef dit dan door aan de zweminstructeur.