Wat is Rots & Water?
Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.

Doelstelling
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd waarbij spel en fysieke oefening worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie.

De Rots & Water trainingen zullen bij Conscius Sport worden aangeboden op maat, in overleg in te delen:

  • Groepsverband (10 lessen)

De deelnemers wordt stapsgewijs aangeleerd hoe om te gaan met agressie, pest gedrag en het bewegen in een sociale omgeving in hun omgeving. Deze lessen duren 45 min waarbij er een twee tal toets momenten zullen zijn waarbij ze laten zien aan de ouders waar ze nu staan. Kosten van deze training bedraagt 85 euro en de groep zal maximaal uit 10 a 12 deelnemers bestaan.

  • Kleine groep (8 lessen)

De training bestaat uit 8 lessen van een uur, waarbij er in kleine groepjes word gewerkt, om de deelnemers nog intensiever te kunnen begeleiden in de omgang met agressie, pestgedrag en het bewegen in een sociale omgeving. Kosten van deze training bedraagt 130 euro en de groep zal maximaal uit 4 deelnemers bestaan.

  • PT training, individueel

PT (Personal Training) is de meest intensieve training die we aanbieden waarbij we 1 op 1 werken met de deelnemer om te proberen het bewegen in een sociale groep te bevorderen. De lessen duren een uur en de duur is afhankelijk van de desbetreffende deelnemer. De kosten van deze lessen zullen met de deelnemer worden overeengekomen.

Voor meer informatie van rots en water training bij conscius sports: info@consciussports.nl.

Bron afbeelding: www.kidsproof.nl