1. Uw verblijf binnen Conscius Sports geschiedt op eigen risico
 2. Iedere aansprakelijkheid van schade aan personen en zaken valt buiten de aansprakelijkheid van de directie
 3. Correcte kleding is verplicht, bij twijfel vraag na
 4. Voordat men van het zwembad gebruik maakt, is douchen verplicht
 5. De directie heeft het recht openingstijden, (les)roosters en tarieven van Conscius Sports te wijzigen
 6. De directie heeft het recht bij wangedrag verdere toegang tot Conscius Sports te weigeren
 7. Tijdelijk stopzetten van een abonnement is alleen mogelijk bij: zwangerschap, operatie, ziekte of blessure.
  Indien gewenst zal een schriftelijke medische verklaring van de behandelend arts verplicht zijn.
  Vakantieverzuim is voor uw eigen rekening
 8. U bent verplicht uzelf te registreren vóór aanvang van de les met uw ledenpas van Conscius Sports.
  Bij beschadiging bent u verplicht op eigen kosten een nieuwe pas aan te schaffen
 9. Sportlessen zijn niet overdraagbaar aan derden
 10. Beëindiging van het lidmaatschap, bevriezen of aanpassen van een abonnement kan uitsluitend door middel van een mutatieformulier
 11. Bij weigering van een automatisch incasso dient het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen op de rekening van Conscius Sports te zijn bijgeschreven. Indien u in gebreke blijft wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.
  Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor uw rekening
 12. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de aangegeven periode en wordt telkens met eenzelfde periode verlengd, tenzij uiterlijk een volle kalendermaand voor het verstrijken van de abonnementsperiode het lidmaatschap is opgezegd d.m.v een mutatieformulier
 13. Een 10 rittenkaart is 6 maanden gelding na datum aanschaf
 14. Door deel te nemen aan en gebruik te maken van de faciliteiten/diensten van Conscius Sports gaat u automatisch akkoord met bovenvermelde punten