Verzoek om sportsubsidie van gemeente Meijerijstad

Het is voor alle gemeenten duidelijk dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om deel te nemen aan sportlessen.
Als u niet in de gelegenheid bent om de sportlessen voor uw kind(eren) te betalen, kunt u bij gemeente Meijerijstad een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen.

Voor regio Veghel (ook de kernen die bij deze gemeente horen) kunt u een aanvraag voor deelname aan sportlessen indienen bij gemeente Meijerijstad.

Gemeente Meijerijstad heeft een bijzondere bijstand van € 275,- per jaar per kind om deel te nemen aan sportlessen.

Let op: aanvraag is mogelijk voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.

Procedure voor het aanvragen van deze subsidie:

U kunt het formulier downloaden en printen, invullen en opsturen via:
Aanvraagformulier voor inwoners die een uitkering Participatiewet, IOAW/Z ontvangen

Als u alles heeft ingevuld en opgestuurd naar Gemeente Meijerijstad, ontvangt u een beslissing van Gemeente Meijerijstad.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag!