Verzoek om sportsubsidie van gemeente Oss.

Het is voor alle gemeenten duidelijk dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om deel te nemen aan sportlessen.
Als u niet in de gelegenheid bent om de sportlessen voor uw kind(eren) te betalen, kunt u bij een van de gemeenten een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen.
Voor regio Oss (ook de kernen die bij deze gemeente horen) kunt u een aanvraag voor deelname aan sportlessen indienen bij gemeente Oss.

Gemeente Oss heeft een bijzondere bijstand van € 150,- per jaar per kind om deel te nemen aan sportlessen.

Let op: aanvraag is mogelijk voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.

Procedure voor het aanvragen van deze subsidie

Maak een afspraak bij de gemeente via telefoonnummer 14 0412.
Breng naar het gesprek een geldig legitimatiebewijs mee.
Dat is een identiteitskaart, paspoort of document met uw geldige verblijfstatus. Let op!
Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.
Wanneer u geen geldig legitimatiebewijs bij u heeft, gaat het gesprek niet door.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag!