We verzorgen regelmatig trainingen bij Conscius Sports.

“Rots en Water®”

Wat is Rots & Water?

Rots & Water; een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 – 18+. De laatste jaren wordt Rots en Water ook ingezet bij vluchtelingenwerk. Zowel bij het COA in Nederlands als bij Fedasil in België worden werknemers in staat gesteld zich te laten scholen via de driedaagse basiscursus (en eventuele specialisaties).

Doelstelling

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Weerbaarheidstrainning:

Tijdens de Weerbaarheid cursus word stil gestaan bij allerlei omstandigheden die men in het dagelijks leven kan tegen komen.

Er word aangeleerd hoe men zich in situaties weerbaarder kan opstellen, zowel verbaal als non verbaal.

De cursus zal in teken staan van verbale- en non verbale technieken om de grenzen aan te geven, situaties te beoordelen en herkennen en deze uit de weg te gaan of juist te trotseren.

Naast de verbale- en non verbale technieken wordt men onderricht in diverse verdediging technieken zoals stoten, trappen, verdediging houding, bevrijding technieken en meer.

Het doel van deze cursus is dat men zich veiliger, weerbaarder en zelfverzekerder voelt in situaties die men mee kan maken in het dagelijks leven.

Deze cursus is voor iedere doelgroep die zich aanmeldt.
Ook zeker zeer geschikt voor de jongere deelnemer.

Wilt u meer informatie over de weerbaarheidstraining en de kosten,vul dan het contact formulier in, we zullen uw vraag zo snel mogelijk behandelen.

Valpreventie:

De doelstelling van deze cursus is dat we de deelnemers leren om de oorzaken van het vallen te verkleinen, zowel in huis als buitenhuis.

Tevens leren we de deelnemers wat betere manieren zijn om op te staan en ergens op of af te stappen.

Ook leren we de deelnemers de elementaire beginselen van het vallen/ rollen zodat de deelnemers wat zekerder worden.

Neem contact met ons op:

  Naam*

  Achternaam*

  Geboortedatum

  Adres

  Telefoonnummer*

  E-mail*

  Bericht*

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]