33% van de Nederlanders haalt de beweegnorm niet en maar 25% haalt de fitnorm. En dat is doodzonde, want beweging is een van de meest onderschatte voorspellers voor een gezond leven. Lees hieronder hoeveel je eigenlijk zou moeten bewegen.

Het belang van beweging

In de laatste tientallen jaren is steeds duidelijker geworden dat lichamelijke activiteit (extra beweging en/of sport) de lichamelijke fitheid kan verbeteren. Hierbij valt op dat lichamelijke activiteit zowel direct als indirect effect heeft op de gezondheid via lichamelijke fitheid. Gezondheid, lichamelijke fitheid en lichamelijke activiteit zijn dus onderling verweven.

Beweging-gezondheid

Voordelen van regelmatige lichamelijke activiteit
Regelmatige lichamelijke activiteit beïnvloedt een aantal gezondheidsindicatoren, namelijk:
– verminderde kans op hart- en vaatziekten
– lagere bloeddruk
– vermindering van overgewicht
– gezondere verhouding van cholesterol
– werkt goed als versterking bij osteoporose
– gunstig effect bij diabetes type 2
– verminderde kans op dikkedarmkanker
– heeft gunstig effect bij angst en depressie (morbiditeit en mortaliteit van chronische gedragsziekten kan verminderen)
– verbetert cognitief functioneren
– lagere kans op val-incidenten bij ouderen

Wanneer treden deze (gezondheids)effecten op?

Voor de verbetering van de lichamelijke fitheid is intensieve lichamelijke activiteit belangrijker dan voor de verbetering van de gezondheid. Om de gezondheid te verbeteren, wordt aangeraden om minimaal 200 kcal per dag te verbranden door lichamelijke activiteit (uurtje lopen of half uur fietsen). Het American College of Medicine kwam in 1998 met een aantal richtlijnen. Mensen zouden volgens hen met een frequentie van 3-5 keer per week met een intensiteit van 50-85% van de maximale zuurstofopname en een duur van 20-60 minuten moeten bewegen. Dit ter verbetering of instandhouding van de conditie en om de kans op ziektes te verkleinen. In Nederland is een aantal varianten van richtlijnen omtrent bewegen geformuleerd, namelijk de beweeg- en fitnorm.

De beweegnorm

Jongeren: Dagelijks één uur ten minste matig intensieve lichamelijke activiteit , waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie).
Volwassenen : Een half uur ten minste matig intensieve lichamelijke activiteit op minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week.
55-plussers:
Een half uur ten minste matig intensieve lichamelijke activiteit op minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week; voor niet-actieven, zonder of met beperkingen, is elke extra hoeveelheid lichaamsbeweging zinvol, ongeacht duur, intensiteit, frequentie of type.

De fitnorm

De fitnorm is voor jong en oud gelijk en vereist tenminste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve lichamelijke activiteit. De fitnorm is vooral gericht op het instandhouden van de fysieke fitheid, waaronder het uithoudingsvermogen, spierkracht en coördinatievermogen.

Bron: www.fit.nl

Ben jij benieuwd wat jij kan verbeteren aan jouw gezondheid en fitheid? De experts bij Conscius Sports kunnen je helpen. Ze stellen een trainingsplan voor je op, gericht op jouw doelstellingen. Wil je nog meer motivatie bij het behalen van je doelen, vraag eens naar onze mogelijkheden voor persoonlijke begeleiding. Mail info@consciussports.nl